Inspirations

Three Books to Bookmark for November

November 1, 2014

It’s the beginning of November, and usually at the beginning of each month I write down 2 to 3 books to read during that month…I guess it is the only way to make myself read new books. To tell you the truth I love reading, however, now that I have a zillion things to do I usually do not have the time to sit and read at home… but having it written down is much better, since it somehow reminds me of a task that needs to be completed. Thus, I’d suggest all of you to spend some time reading during the day, if not at home then get your book with you and read it in a bus or car ride, or at a cute little coffee shop while enjoying the coffee….a good book and a good coffee, one of the best combos everrr!

For this month I marked down three books to read, which I’m sharing them today on the blog, and at this time these books are known as ‘trendy.’ Currently I only have one of these three, but courtesy of my E-book reader (Kindle) I’ll be able to download the others in a minute and read them throughout November.

How to be Parisian wherever you are: Love, Style and Bad Habits by anne berest, audrey diwan, caroline de maigret, sophie mas

I haven’t started reading this one yet, however, I read some good reviews about it. Based on these reviews it is described as: funny, frank, photo filled guide with personal stories and tips by four stylish Parisian women. If you’ve ever wondered how to incorporate a little bit of French attitude and style into your everyday life, pick up this easy read.

Photo By Melissa Noucas

Not that Kind of Girl by lena dunham

I got this one as a present from my friend from Rome and started reading it immediately. I have to admit that I am one big fan of Girls HBO TV Show created by Lena Dunham, thus, as soon as the book came out I was super excited to see what our really frank lady has written. Of what I’ve read so far, it has a collection of essay written by Lena which are quite funny and frank; how she has experienced her world through her 20s and what she’s learned so far, by being an overweight woman + the experiences of working in an office surrounded by men. I’d highly recommend Dunahm and her point of views.

tumblr_ncvh7cbe7D1qg42zyo1_1280

The Woman I wanted to be by diane von furstenburg

DVF is one of my personal heroes. Independent, stylish, and unafraid to be herself – she is an inspiration to all women looking to create the life they want to live. In her newest book, she writes about building her brand, her family, and even her battle with cancer. I can’t wait to get my hands on a copy.

“I want every woman to know that she can be the woman she wants to be.”

b3a537a5ef43a5c44eb1d431b545e9a8Është fillimi i muajit Nëntor dhe zakonisht në fillim të çdo muaji më pëlqen t’i shkruaj 2 deri 3 libra për të lexuar gjatë atij muaji …mendoj se tani kjo është mënyra më efektive që të e bej veten të lexoj libra të rinjë. Të ju them të vërtetën më pelqen shumë të lexoj, megjithatë, tani që kam një miliona gjëra të për të bërrë në të njejtën kohë është shume më vështire për t’u ulur dhe lexuar në shtëpi … por kur e kam te shkruar në fletorën time të ‘gjërave që duhet të bëj’ është shumë më e lehtë, pasi që më kujton një detyre të cilën duhet ta kryej. Do të ju sugjeroja të gjithëve që të kaloni sado pak kohë gjatë ditës duke lexuar, nëse jo në shtëpi atherë gjate një udhëtmi në autobus, veturë, apo gjatë kohës kur jeni duke e shijuar kafën e ditës….nje libër i mirë shoqëruar me një kafe të mirë, një ndër kombinimet e preferuara.

Për këtë muaj kam zgjedhur tre libra për të lexuar, të cilat po i ndaj sot me ju, dhe po ashtu njihen si librat në trend për momentin.

How to be Parisian wherever you are: Love, Style and Bad Habits shkruar nga anne berest, audrey diwan, caroline de maigret, sophie mas

Nuk kam filluar të lexoj ende këtë, mirëpo, kam lexuar disa komente në lidhje me librin. Bazuar në këto komente është përshkruar si libër: qesharak, i sinqertë, ka poashtu fotografi të përfshira dhe udhëzuer me tregime personale dhe këshilla nga katër femra elegante parisiane. Nëse e keni menduar ndonjë herë si të inkorporoni një hije franceze në stilin tuaj të përditshem atëhere filloni të lexoni këtë liber.

Not that Kind of Girl shkruar nga lena dunham

E morra këtë si dhuratë nga shoqja ime e cila jeton në Rome dhe fillova të e lexoj menjhëherë. Duhet gjithashtu të përmend faktin se jam nje fanse e madhe e serialit Girls HBO krijuar nga Lena Dunaham, kështu që isha mjaftë entuziaste për librin poashtu. Nga ajo që kam lexuar deri tani, libri ka një koleksion të eseve të cilat jane mjaftë qesharake dhe të sinqerta, mënyra se si ajo ka sprovuar jetën gjatë të 20-ave, dhe qfarë ka mësuar deri tani. Do ju sugjeroja qe të e lexoni këtë liber që të kuptoni rreth pikëpamjeve të Lena Dunham.

The Woman I wanted to be shkruar nga diane von furstenburg

DVF është një nga heroinat e mia personale. E pavarur, me stil, dhe pa frikë të jetë vetja – ajo është një fymëzim për të gjitha femrat të cilat janë në rrugëtim të krijimit të jetës që ato duan të jetojnë. Në librin e saj të ri, ajo shkruan për krijimin e markës së saj, familjen e saj, dhe madje edhe për betejën e saj me kancerin.

“Unë dua që çdo grua ta di se ajo mund të jetë gruaja që ajo dëshiroj të jetë.” – DVF

#fishnetsandrainbows

 

 

  

You Might Also Like

  • Reply personal loans for bad credit August 10, 2017 at 5:58 pm

    payday loan
    [url=https://loansxxonlinexx.org/]online loans[/url]
    payday loan
    online loans

  • Leave a Reply