Press

Press page update.

November 27, 2014

Hey everyone,

Recently I’ve been present in numerous TV shows and magazines in Kosovo, but haven’t posted much of that. Thus, today, I am taking some time to post some and will continue to do so!

A web portal based in Kosovo wrote an article about me and you can check that one here:

Tung njerëz,

Së fundmi kam qenë prezente në emisione të ndryshme televizive dhe po ashtu në revista dhe web portale të bazuara në Kosovë. Sidoqoftë, nuk kam pasë mundësi që të i postoj të gjitha emisionet dhe fotografitë nga revistat e ndryshme, mirëpo, tash e tutje do të mundohem që të i postoj të gjitha.

Puhia, nje web portal ka shkruar nje artikull për mua ditët e fundit të cilin mund ta lexoni këtu:

Puhia Puhia1 Puhia2 Puhia3xxx

#fishnetsandrainbows 

You Might Also Like

Leave a Reply